Frøydis Sæbø Steine

Rådgiver
Særlig kompetanse
 • Kvantitativ metode og statistikk
 • Indikatorrapporten
 • FoU-statistikk
Bakgrunn / utdanning
 • 2019-d.d.: NIFU
 • 2018-2019: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • 2016-2018: Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen
 • 2013-2016: Bachelor i samfunnsøkonomi, NTNU
faglige interesser
 • Regional utvikling
 • Adferdsøkonomi
 • Utdanningsøkonomi
 • Arbeidsmarkedsøkonomi
utskriftsvennlig format
(+47) 482 03 422 Statistikk & indikatorer
 • Annen formidling
 • Bjørkholt, Solveig; Fjærli, Erik; Gunnes, Hebe; Langhoff, Kristine; Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø; Wendt, Kaja Kathrine; Wiig, Ole; Østby, Mona Nedberg; (2019) Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet. Kapittel 1 s.8-84 i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019. (376). Faglig kapittel. Norges forskningsråd.
 • Langhoff, Kristine; Solberg, Espen; Steine, Frøydis Sæbø; Wendt, Kaja Kathrine; Østby, Mona Nedberg; (2019) Internasjonal FoU. Kapittel 2 s.85-107 i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019. (376). Faglig kapittel. Norges forskningsråd.
 • Bjørkholt, Solveig; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Langhoff, Kristine; Nesje, Kjersti; Næss, Terje; Sandven, Tore Vang; Sarpebakken, Bo; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Solberg, Espen; Steine, Frøydis Sæbø; Wendt, Kaja Kathrine; Wiers-Jenssen, Jannecke; Wiig, Ole; (2019) Menneskelige ressurser. Kapittel 3 s.108-183 i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019. (376). Faglig kapittel. Norges forskningsråd.
 • Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Røgeberg, Ole; Steine, Frøydis Sæbø; (2019) Konteksten for FoU og innovasjon. Kapittel 8 s.331-354 i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019. (376). Faglig kapittel. Norges forskningsråd.