Frøydis Sæbø Steine

Rådgiver
Særlig kompetanse
 • Kvantitativ metode og statistikk
 • Indikatorrapporten
 • FoU-statistikk
Bakgrunn / utdanning
 • 2019-d.d.: NIFU
 • 2018-2019: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • 2016-2018: Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen
 • 2013-2016: Bachelor i samfunnsøkonomi, NTNU
faglige interesser
 • Regional utvikling
 • Adferdsøkonomi
 • Utdanningsøkonomi
 • Arbeidsmarkedsøkonomi
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
+4748203422 Statistikk & indikatorer
 • Annen formidling