Håkon Høst

Forsker 1
Bakgrunn / utdanning
 • 2007-: Forsker, NIFU
 • 2007: Dr. polit., statsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 1996-2007: Forsker ved Rokkansenteret (tidligere SEFOS), Universitetet i Bergen
faglige interesser
 • Relasjoner mellom utdanning og arbeid
 • Utdanningssystemer
 • Fag- og yrkesopplæring
 • Fagskoleutdanning
 • Forholdet mellom yrkesutdanning og høyere utdanning
 • Rekruttering og utdanning til pleie- og omsorgssektoren
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 997 09 945 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling