Hanne Næss Hjetland

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2017 – : Forsker, NIFU
 • 2013–2017: Stipendiat, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2009–2013: Forskningsassistent, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2007–2009: Master i spesialpedagogikk, fordypning i spesifikke lærevansker, Universitetet i Oslo
 • 2004–2007: Bachelor i barnevern, Høgskolen i Oslo
 • 2003–2004: Årsstudium i sosiologi, Universitetet i Bergen
faglige interesser
 • Språk- og leseutvikling hos barn
 • Tidlig innsats og forebygging av vansker
 • Leseforståelse
 • Systematic reviews (kunnskapsoppsummeringer)
 • Kvantitative forskningsmetoder
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
+47 975 45 122 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling