Hebe Gunnes

Seniorrådgiver
Særlig kompetanse
 • Forskerpersonale i UoH-sektoren og instituttsektoren
 • Kvinner i forskning
 • Universitets- og høgskolesystemets oppbygning
 • Internasjonal forskningsstatistikk
Bakgrunn / utdanning
 • 2008: Sosialantropolog, spesialisering innenfor organisasjonsantropologi, NTNU
 • 2002: Bedriftsøkonom BI
 • 1994: Interfakultær cand.mag-grad fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, jus og religionshistorie
faglige interesser
 • Forskerpersonale i Norge og internasjonalt
 • Redaktør for den årlige publikasjonen ”FoU-statistikk og indikatorer” (folderen), samt nyhetsbrevet ”Kvinner i forskning” som utgis hvert halvår
 • FoU-statistikk, nasjonalt og internasjonalt
 • Organisasjonsantropologi
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 960 94 018 Statistikk & indikatorer
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling