Jannecke Wiers-Jenssen

Forsker 1, bistilling

Hovedstilling ved Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet – storbyuniversitetet

Bakgrunn / utdanning
  • 2008: PhD (sosiologi), Universitetet i Oslo
  • 1994: Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo
faglige interesser
  • Relasjonen mellom utdanning og arbeidsmarked
  • Internasjonal studentmobilitet
  • Studieforhold og studenttilfredshet
  • Medisinstudenter
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 984 58 683 Høyere utdanning
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling