Jannecke Wiers-Jenssen

Forsker 1, bistilling

Hovedstilling ved Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet – storbyuniversitetet

Bakgrunn / utdanning
 • 2015 → Førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier, OsloMet
 • 2009–2013 forskningsleder, Høyere utdanning, NIFU
 • 2008: PhD (sosiologi), Universitetet i Oslo
 • 1997 → NIFU
 • 1996–1997 forskningsassistent Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • 1995: forskningsassistent Institutt for medisinske atferdsfag, UiO
 • 1994: Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Internasjonal studentmobilitet
 • Relasjonen mellom utdanning og arbeidsmarked
 • Profesjonsutdanning
 • Studieforhold og studenttilfredshet
utskriftsvennlig format
(+47) 984 58 683 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling