Jarmila Bubikova-Moan

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2017- : Forsker, NIFU
 • 2017: Ph.D., Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2013–2017: Stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2009–2013: Rådgiver, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT
 • 2007–2009: Rådgiver, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
 • 2005: Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet (UDI) – Integreringsavdelingen
 • 2003–2004: Rådgiver, Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (nåværende Kompetanse Norge)
 • 2002: Forskningsassistent, Research Unit for Multilingualism and Cross-Cultural Communication, University of Melbourne, Australia
 • 2002: Universitetslektor, Center for Communication Skills and English as a Second Language, University of Melbourne, Australia
 • 2001–2002: Master of Applied Linguistics, University of Melbourne, Australia
 • 1999–2000: Master of Philosophy, European Literature, University of Cambridge, UK
 • 1996–1999: Bachelor of Arts (Hons), Modern and Medieval Languages, University of Cambridge, UK
faglige interesser
 • Språkpolitikk /språkutdanningspolitikk
 • Læring i tidlig barndom
 • Språk og lese-/skriveutvikling hos barn
 • Flerspråklighet
 • Kvalitative forskningsmetoder
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 960 94 011 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling