Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling

Hovedstilling Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Bakgrunn / utdanning
  • Dr. philos., sosiologi
faglige interesser
  • Gjennomstrømning og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring
  • Drop out i skolen
  • Spesialundervisning og tilrettelagt opplæring
  • Overgang til arbeid etter endt utdanning
  • Sosial ulikhet i prestasjoner / kompetanse i grunnopplæring og videregående opplæring
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 22 59 51 00 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling