Kaja Reegård

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
  • 2019–: Forsker, NIFU
  • 2017: Ph.d. sosiologi, Universitetet i Bergen
  • 2008–2019: Forsker ved Fafo
faglige interesser
  • Relasjoner mellom utdanning og arbeid
  • Fag- og yrkesopplæring
  • Ungdom i og utenfor opplæring
  • Frafall i videregående opplæring
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 938 48 470 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling