Karin Vaagland

Prosjektassistent
Bakgrunn / utdanning
  • 2015: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
+47 907 75 013 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Annen formidling