Kristin Rogde

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2018– : Forsker NIFU
 • 2012–2017: Stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2009–2012: PPT, Logoped / forskningsassistent Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2007–2009: Master i spesialpedagogikk, fordypning i logopedi
 • 2006: Bachelor i spesialpedagogikk, UiO
 • 2003–2006: Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk, NTNU
faglige interesser
 • Språk- og leseutvikling
 • Tospråklig utvikling
 • Leseforståelse
 • Kvalitet i barnehager
 • Systematiske kunnskapsoppsummeringer og metaanalyse
 • Effektstudier i utdanning
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
+47 936 36 424 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling