Lars Lyby

Forsker 2, bistilling
Særlig kompetanse
 • Kvalitativ metode (casestudier, intervju, deltakende observasjon)
Bakgrunn / utdanning
 • 2018– : Forsker 3 ved NIFU
 • 2013–2018: Stipendiat, Universitetet i Bergen
 • 2009–2012: Mastergrad i politisk kommunikasjon og ledelse, Copenhagen Business School
 • 2011–2012: Konsulent (deltid), Kontor for resultatstyring, København kommune
 • 2010-2011: Konsulent (deltid), Kontor for tverrgående økonomi, København kommune
 • 2007: Internship, Mellemfolkeligt Samvirke (MS Danmark), Tanzania
faglige interesser
 • Kunnskapsarbeid
 • Styringsverktøyer i offentlig sektor
 • Forholdet mellom vitenskap og politikkutforming
utskriftsvennlig format
(+47) 48 06 26 41 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling