Liv Anne Støren

Forsker 1
Bakgrunn / utdanning
 • 1997-: NIFU
 • Statistisk sentralbyrå
 • NAVFs utredningsinstitutt
 • Barne- og familiedepartementet
faglige interesser
 • Overgang utdanning – arbeid, både etter videregående opplæring og høyere utdanning
 • Innvandrere i utdanning og arbeid
 • Utdanningsvalg og -gjennomføring
 • Entreprenørskap i utdanningen
 • Voksnes læring
utskriftsvennlig format
(+47) 917 81 002 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling