Mona Nedberg Østby

Seniorrådgiver, bistilling
Særlig kompetanse
 • Statistikk og analyse
 • Policy-analyse
 • FoU-statistikk, særlig universitets- og høgskolesektoren
 • Indikatorrapporten
Bakgrunn / utdanning
 • 2012-2018: Landbruksdirektoratet
 • 2009-2011: Landbruks- og matdepartementet
 • 2008: Master i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 • 2005: Bachelor i utviklingsstudier, Høgskolen i Agder
faglige interesser
 • Miljørettet FoU
 • Kjønnsbalanse i forskning
 • Landbruk og landbruksmarkeder
 • Digitalisering
utskriftsvennlig format
+4790870561 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Annen formidling