Pål Børing

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
  • Cand.oecon., samfunnsøkonom, Universitetet i Oslo
faglige interesser
  • Utdanningsøkonomi
  • Arbeidsmarkedsøkonomi
  • Varighetsanalyser
  • Hasardmodellering med uobservert heterogenitet
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 413 05 854 Forskning & innovasjon
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling