Runa Brandal Myklebust

(+47) 481 80 013 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling
  • Wernø, Ida Lyngstad; Risan, Maiken; Myklebust, Runa Brandal; Tangen, Truls Nilsen; Uthus, Marit; Skaalvik, Einar Melgren; (2019) Motivasjon for utdanningsvalg blant lærerstudenter og elever i videregåendeskole (s. 74-94). (20). Rapport. OsloMet.
  • Myklebust, Runa Brandal; Afdal, Hilde Wågsås; Mausethagen, Sølvi; Risan, Maiken; Tangen, Truls Nilsen; Wernø, Ida Lyngstad; (2019) Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. (137). Rapport. OsloMet.