Runa Brandal Myklebust

(+47) 481 80 013 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling
  • Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Myklebust, Runa Brandal; Reegård, Kaja; Skålholt, Asgeir; (2021) Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020. (107). Arbeidsnotat. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila; Vika, Karl Solbue; (2020) Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport. (234). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Wernø, Ida Lyngstad; Risan, Maiken; Myklebust, Runa Brandal; Tangen, Truls Nilsen; Uthus, Marit; Skaalvik, Einar Melgren; (2019) Motivasjon for utdanningsvalg blant lærerstudenter og elever i videregåendeskole (s. 74-94). (20). Rapport. OsloMet.
  • Myklebust, Runa Brandal; Afdal, Hilde Wågsås; Mausethagen, Sølvi; Risan, Maiken; Tangen, Truls Nilsen; Wernø, Ida Lyngstad; (2019) Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. (137). Rapport. OsloMet.