Solveig Hillesund

+47 96094011 Forskning & innovasjon
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling
  • Bahgat, Karim; Barrett, Gray; Dupuy, Kendra; Gates, Scott; Hillesund, Solveig; Nygård, Håvard Mokleiv; Rustad, Siri Camilla Aas; Strand, Håvard; Urdal, Henrik; Østby, Gudrun; (2017) Inequality and Armed Conflict: Evidence and Policy Recommendations. (4). Rapport. Peace Research Institute Oslo (PRIO).