Susanne Lehmann Sundnes

Forskningsleder
Bakgrunn / utdanning
  • Cand.odont., Universitetet i Oslo
  • Diploma of Public Health, NHV Göteborg
faglige interesser
  • FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren (inkl. helseforetak), analyser basert på FoU-statistiske data
  • Internasjonalt FoU-statistisk samarbeid, i regi av OECD og Eurostat
utskriftsvennlig format
(+47) 960 940 44, (+47) 920 94 234 Ledelse
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling