• Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling
  • Coenen, Lars; Bauer, F; Hansen, Teis; Hellsmark, Hans; Palgan, Yuliya Voytenko; McCormick, Kes; (2016) Enabling the transition to a bio-economy: innovation system dynamics and policy. Summary report from an f3 project. (10). Rapport. The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels.
  • Klitkou, Antje; Coenen, Lars; Andersen, Per Dannemand; Hansen, Teis; Fevolden, Arne Martin; Nikoleris, Alexandra; Olsen, Dorothy Sutherland; (2015) Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport: Policy brief fra prosjektet InnoDemo. (18). Rapport. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.