Terje Næss

Fagkonsulent
Særlig kompetanse
  • Fremskriving av utdanning og arbeidsstyrke (stokastisk mikrosimulering)
Bakgrunn / utdanning
  • Sosialøkonomi
faglige interesser
  • Fremskrivinger av befolkningens utdanning
  • Analyser av arbeidsmarkedet for høyere utdanning
utskriftsvennlig format
(+47) 960 94 049 Høyere utdanning
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling