Tone Cecilie Carlsten

Forsker 3
Særlig kompetanse
  • Forskeropplæring: Allmennpedagogiske grunnspørsmål og systematisk pedagogikk (vitenskapelig fagområde som handler om det som bidrar til læring generelt); allmenndidaktikk (teori og praksis for læring som ofte er mer institusjonsbundet); norsk, tysk og amerikansk utdanningshistorie og -filosofi, læreplanhistorie og reformevaluering.
  • Hovedinteresse innen forskning: Studier av sammenhenger mellom strategisk ledelse av verdibasert og verdibevisst profesjonell praksis, yrkesutøveres læringserfaringer og opplevelse av utdanningstilbudenes yrkesrelevans, primært innen organisasjoner jeg kjenner gjennom teoretiske og praktiske oppgaver på flere nivå, inkl. eget lederansvar (Skole, Forsvar, Den norske kirke).
  • Annen sentral erfaring: 15 års erfaring med policyevaluering, strategievaluering, identifisering av kompetansebehov og utvikling av strategisk kompetanseledelse i arbeidslivet. Spesiell erfaring med å utvikle kunnskapsgrunnlag sammen med og veilede ledere i organisasjoner som står i større strukturelle endringsprosesser som krever nytt strategiarbeid.
  • Metodisk kompetanse: 15 års erfaring med internasjonale sammenlignende studier, kombinasjonsstudier (mixed methods) med vekt på kvalitative metoder, herunder videoobservasjoner og intervjuer med narrativ tilnærming. Flere års metodisk samarbeidserfaring om oppdragsforskning innen alle NIFUs forskningsområder.
Bakgrunn / utdanning
  • Akademisk bakgrunn: Forsker NIFU (2006- ); OECD-opphold tilknyttet arbeid med den internasjonale TALIS-gruppen ved Directorate for Education and Skills (2016); Gjesteforsker ved Center to Support Excellence in Teaching, Stanford University (2011); PhD-stipendiat i pedagogikk/styremedlem PFI/programrådsmedlem for forskerutdanning UV/NATED-medlem, PFI/UiO (2008-2012); Vitenskapelig assistent, PFI/UIO (2006); Cand. polit. pedagogikk, PFI/UiO (2005); Gjesteforsker University of Illinois UIUC (1998); Mellomfag pedagogikk, PFI/UiO (1996); Cand. mag. allmennlærerutdanning, HiT, inkludert undervisning/studentveiledning/ læreplanråd i pedagogikk og gjesteopphold ved School of Education, University of Illinois UIUC (1992-1996)
  • Praksis skole (grunnopplæring): Skoleeier, ansvarlig for skoleutvikling for privat skole med barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående skole, Den tysk-norske skole i Oslo DSO (2015-2018); Medlem av arbeidsgruppe for skoleutvikling, DSO, inkludert videreutdanningskurs for lærere i peer review av kvalitetssikringsrutiner for tyske utenlandsskoler ved Bundesverwaltungsamt/ Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, ReFo/Paris (2013-2015); Sokrates-stipend, ESL-lærer på offentlig spansk førskole/barne- og ungdomsskole i Huelva, Andalucía/Spania (1997); Lærerassistent ESL, Title 1 og spesialpedagogikk på offentlige amerikanske K-5/6-8 skoler i Champaign, Urbana, Tolono, St. Joseph og Philo, Illinois/USA (1995), Lærervikar på offentlige norske barne- og ungdomsskoler/SFO, Telemark og Oslo (1992-1996)
utskriftsvennlig format
(+47) 960 94 029 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling