Vegard Jarness

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2018- : Forsker 2, NIFU
 • 2014-2018: Postdoktor, Sosiologisk institutt, Bergen
 • 2013: Førstelektor, Sosiologisk institutt, Bergen
 • 2013: Universitetslektor, Sosiologisk institutt, Bergen
 • 2008-2012: Stipendiat, Sosiologisk institutt, Bergen
 • 2007: Master i sosiologi, Universitetet i Bergen
faglige interesser
 • Sosial ulikhet
 • Sosial reproduksjon
 • Sosiale klasser
 • Sosial status
 • Symbolske skillelinjer
 • Politiske skillelinjer
 • Eliter
utskriftsvennlig format
(+47) 922 16 921 Grunnopplæring
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling