Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2
expertise
 • Mikro- og paneldataanalyse
 • Felteksperimenter
 • Effektevaluering
background / education
 • 2022– : Forsker, NIFU
 • 2017–2022: Ph.d. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger
 • 2012–2017: Mastergrad i samfunnsøkonomi (profesjonsstudiet), Universitetet i Bergen
Professional interests
 • Arbeids- og utdanningsøkonomi
 • Anvendt mikroøkonometri
 • Utdanningsvalg
Projects in progress
print friendly format
(+47) 984 69 293 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling