Asgeir Skålholt

Forsker 3
expertise
 • Regionale utviklingsteorier
 • Kompetansens rolle i regional utvikling
 • Kvantitative metoder
 • Spørreundersøkelser
background / education
 • 2006: Master i samfunnsgeografi, Universitetet i Bergen
 • 2002: Cand. mag. (allmennlærer) Høgskolen i Sør-Trøndelag
Professional interests
 • Kompetansens rolle i regional utvikling
 • Fagutdanningens rolle i utdanningssystemet
 • Kompetanse og attraktivitet
Projects in progress
print friendly format
(+47) 971 58 915 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling