Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling

Hovedstilling Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

expertise
 • Kvalitative metoder
 • Evalueringsteori og evalueringsforskning
 • Organisasjonsteori og analyse
background / education
 • 2004: PhD, Universitetet i Twente, School of Business, Public Administration and Technology
 • 1993: Cand. Polit., Universitetet i Oslo, statsvitenskap
 • 1988: Diplomstudium i markedskommunikasjon, Institutt for markedsføring
 • 1984: Høgskolekandidat, Oppland Distriktshøgskole
Professional interests
 • Studier av kvalitet og kvalitetssystemer i høyere utdanning
 • Evaluering og evalueringsforskning
 • Styring og ledelse i høyere utdanning
 • Organisasjonsanalyser av kunnskapsorganisasjoner
Projects in progress
print friendly format
(+47) 22 59 51 00 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling