Brit Lynnebakke

Forsker 2
expertise
 • Migrasjon og mangfold
 • Grupperelasjoner
 • Tilhørighet
 • Intervjuer
 • Kvalitativ dataanalyse
background / education
 • Ph.d. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (2020).
 • MA Migration and Ethnic Studies fra Universiteit van Amsterdam (2005).
 • Forskningserfaring fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) (forsker II), By og regionforskningsforskningsinstituttet NIBR (stipendiat og forsker III) og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (vitenskapelig assistent).
Professional interests
 • Inkludering/ekskludering
 • Migrasjon og mangfold
 • Diskriminering
 • Utdanningsaspirasjoner
 • Motivasjon og mestring
Projects in progress
print friendly format
(+47) 920 52 732 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling