Cathrine Pedersen

Forsker 2
background / education
 • 2019–: forsker NIFU
 • 2014–2018: Phd, idrettsvitenskap, Norges idrettshøgskole
 • 2007–2018: Prosjektleder, Posten Norge, konsernstab HR-HMS
 • 2004–2007: Prosjektleder, Posten Norge, divisjon Konsument
 • 2003–2004: Regionssjef, Posten, divisjon Konsument
 • 2001–2002: Trainee, Posten Norge
 • 1999–2001: Samfunnsforsker, IRIS
 • 1997–1999: MSc. psykologi, NTNU
 • 1990–1994: Bachelor (fransk, psykologi samt livssyn og etikk), Universitetet i Oslo
Professional interests
 • Intervensjoner og kvantitative forskningsmetoder
 • Motivasjon, mestring og atferdsendring
 • Helsefremmende resultatmål (mental og fysisk helse)
print friendly format
(+47) 952 80 687 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling