Dag W. Aksnes

Forsker 1
expertise
 • Bibliometri – kvantitative analyser av vitenskapelig publisering.
background / education
 • Dr. grad: Centre for Studies of Science, Technology and Society, University of Twente, Nederland
 • Cand. philol.: Universitetet i Bergen (vitenskapsteori, filosofi)
 • Cand. mag.: Universitetet i Bergen (biokjemi, mikrobiologi)
Professional interests
 • Analyser av ulike problemstillinger knyttet til vitenskapelig publisering og sitering på mikro og makronivå
 • Analyser av (nasjonale) forskningssystem – karakteristika og utviklingsdynamikk gjennom vitenskaps- og teknologiindikatorer (FoU-, publiserings- og siteringsindikatorer)
 • Evaluering og forskningsvurdering: Metodegrunnlag og bruk av indikatorer
 • Siteringer: Funksjon og betydning av siteringer i den vitenskapelige kommunikasjonsprosess, siteringsindikatorer
Projects in progress
print friendly format
(+47) 994 74 338 Forskning og forskningspolitikk
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling