Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1
background / education
  • 2012: Ph.d. Sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2001: Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo
Professional interests
  • Rekruttering til og frafall i høyere utdanning
  • Studentgjennomstrømning, studenters tidsbruk
  • Likestilling i akademia
Projects in progress
print friendly format
(+47) 402 34 502; (+47) 96 094 034 Høyere utdanning
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling