Frida Felicia Vennerød-Diesen

Forsker 2

background / education
  • 2018 – : Forsker, NIFU
  • 2014–2018: Stipendiat, Nofima/Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 2012–2014: Master i utviklingspsykologi, Universitetet i Oslo
  • 2008–2012: Bachelor i samfunnsvitenskap, fordypning i psykologi, NTNU
Professional interests
  • Barns utvikling
  • Metodetilpasning til barn
  • Kvantitative forskningsmetoder
Projects in progress
print friendly format
+4747025550 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling