Håkon Endresen Normann

Stedfortredende forskningsleder/forsker 2
background / education
 • 2021–: Forsker 2 ved NIFU
 • 2017–2021: Postdoktor ved TIK senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
 • 2017: Doktorgrad (ph.d.) i innovasjonsstudier ved TIK senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
 • 2006: ESST master – Society, Science and Technology in Europe
 • 2002: Bachelorgrad i commercial music, University of Westminster, UK
Professional interests
 • Bærekraftig omstilling og systemendring
 • Innovasjonssystemer og innovasjonspolitikk
 • Energi- og klimapolitikk
 • Industriomstilling i energisektoren
 • Rettferdig omstilling
Projects in progress
print friendly format
(+47) 951 42 524 Kompetanse og omstilling
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Normann, Håkon Endresen; Scordato, Lisa; Solberg, Espen; Thune, Taran Mari; Koch, Per M.; (2022) Målrettede samfunnsoppdrag i Norge. (95). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Tsouri, Maria; Normann, Håkon Endresen; Hanson, Jens; (2021) Gir deltakelse i kunnskapsnettverk tilgang til internasjonale havvindmarked?. (2). Rapport. NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies.
 • Hanson, Jens; Chasanidou, Dimitra; Normann, Håkon Endresen; (2021) The Norwegian solar energy innovation system. (40). Rapport. NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies.
 • Tsouri, Maria; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen; (2020) Does participation in knowledge networks facilitate international market access? The case of offshore wind. (30). Rapport. Centre for Technology Innovation and Culture, University of Oslo.
 • Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen; Aspelund, Arild; Steen, Markus; Afewerki, Samson; Bjørgum, Øyvind; Sæther, Erik Andreas; Kenzhegaliyeva, Assiya; Dawley, Stuart; MacKinnon, Danny; van der Loos, Adriaan; (2019) Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry. International market developments, Norwegian firm characteristics and strategies, and policies for industry development. (44). Rapport. Centre for sustainable energy studies (CenSES).
 • Normann, Håkon Endresen (2018) Mapping Activities in the Norwegian Organic Waste Sector: A survey of Norwegian firms engaged in organic waste activities. (29). Rapport. NIFU.
 • Mäkitie, Tuukka; Andersen, Allan Dahl; Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen; Thune, Taran Mari; (2016) Established sectors expediting clean technology industries? The Norwegian oil and gas sector's influence on offshore wind power. (21). Rapport. TIK Centre.
 • Normann, Håkon Endresen; Hanson, Jens; (2015) Exploiting global renewable energy growth. Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries. (40). Rapport. CenSES.