Jannecke Wiers-Jenssen

Forskningsleder
bakgrunn / utdanning
 • 2015 → Førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier, OsloMet
 • 2009–2013 forskningsleder, Høyere utdanning, NIFU
 • 2008: PhD (sosiologi), Universitetet i Oslo
 • 1997 → NIFU
 • 1996–1997 forskningsassistent Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • 1995: forskningsassistent Institutt for medisinske atferdsfag, UiO
 • 1994: Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo
Faglige interesser
 • Internasjonal studentmobilitet
 • Relasjonen mellom utdanning og arbeidsmarked
 • Profesjonsutdanning
 • Studieforhold og studenttilfredshet
Pågående prosjekter
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling