Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling
expertise
 • FoU-statistikk i universitets- og høgskolesektoren
 • Arbeid med de norske indikatorrapportene (Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer)
 • God kjennskap til Tyskland og tysk språk etter studier og arbeid i landet
 • Statistikk-korrespondent for Helsinkigruppen for kvinner og forskning (EU)
background / education
 • 1998-: Forsker/seniorrådgiver ved NIFU
 • 1996: Magister Artium fra Ludwig-Maximilians-Universität, München. Fagkombinasjon: Statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi.
 • 1992: Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo.
Professional interests
 • FoU-statistikk, særlig i universitets- og høgskolesektoren. Analyser basert på FoU-statistiske data
 • Indikatorer innenfor vitenskap og teknologi
 • Internasjonale sammenligninger
 • Kvinner og forskning
Projects in progress
print friendly format
(+47) 996 31 554 Forskning og forskningspolitikk
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling