Lone Wanderås Fossum

Forsker 3
background / education
  • 2019: Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet
  • 2017: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus
Professional interests
  • Bibliometri og studier av vitenskapelig publisering
  • Forskningsevaluering
  • Høyere utdanning og forskningspolitikk
  • Publiseringsindikatoren
Projects in progress
print friendly format
+47 928 56 534 Forskning og forskningspolitikk
  • Rapporter og notater
  • Annen formidling