Markus Bugge

Forsker 2, bistilling
ekspertise
 • Forskning, analyse, evaluering, rådgivning, undervisning og veiledning
 • Økonomisk geografi
 • Innovasjon
 • Innovasjonssystemer
 • Samfunnsutfordringer og omstilling
 • Regional utvikling
 • Innovasjon i offentlig sektor
 • Indikatorer for måling av innovasjon
bakgrunn / utdanning
 • 1999: MA, ESST, Science, Society and Technology, TIK-senteret, Universitetet i Oslo
 • 2000-2004: Forsker ved STEP-gruppen
 • 2004-2009: Forsker ved NIFU
 • 2005-2009: Dr. grad i økonomisk geografi fra Uppsala Universitet
 • 2009- Seniorforsker ved NIFU
 • 2011-2015: Post Doc., NIFU
 • 2015-2017: Foreleser, UNIK Universitetssenteret på Kjeller
 • 2017- Førsteamanuensis, Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo
Faglige interesser
 • Samspillet mellom teknologiutvikling, næringsutvikling, institusjoner, politikk, forskning og praksis
 • Den geografiske forankringen av innovasjon og innovasjonssystemer
 • Systemer for læring og kunnskapsutvikling
 • Innovasjon i offentlig sektor
 • o Innovative offentlige anskaffelser
 • o Spredning av innovasjon
 • Betydningen av ulike former for kompetanse for innovasjon
 • o Forholdet mellom spesialisering og diversifisering
 • o Stiavhengighet og lock-in
 • o Forskningsbasert versus erfaringsbasert kompetanse
 • Forholdet mellom optimalisering av eksisterende innovasjonssystemer og systemendring
 • Betydningen av politikk og styring for innovasjon
Pågående prosjekter
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling