Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling

background / education
  • 2002: Dr. polit (sammenliknende politikk), Universitetet i Bergen
  • 1994: Cand. polit. (sammenliknende politikk), Universitetet i Bergen
  • 1989: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen
Professional interests
  • Internasjonalisering, styring, ledelse, finansiering og organisering av læresteder for høyere utdanning
  • Styring og koordinering av offentlig administrasjon
print friendly format
(+47) 90 67 00 39 Høyere utdanning
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling