Ørjan Arnevig Samuelsen

Forskningsassistent
background / education
 • 2022: Forskningsassistent, NIFU
 • 2022: Vitenskapelig assistent, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder
 • 2019–2021: Master i sosiologi, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder
 • 2016–2019: Bachelor i sosiologi, breddeenhet: «Samfunnsfag» (politikk, historie og utviklingsstudier), Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder
Professional interests
 • Sosial reproduksjon og klasse
 • Sosial endring og handlingsbegrepet
 • Vitenskapsteori og generell sosiologisk teori
 • Kunnskap og læring
 • Velferd og statlig styring
print friendly format
(+47) 92485798 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Annen formidling