Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2
expertise
 • Mikro- og paneldataanalyse
background / education
 • 2020–: Forsker ved NIFU
 • 2018–2020: Forsker ved Proba samfunnsanalyse
 • 2015–2018: Stipendiat, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
 • 2013–2014: Mastergrad i samfunnsøkonomi, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
 • 2009–2012: Bachelorgrad i samfunnsøkonomi, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
Professional interests
 • Utdanningsøkonomi
 • Arbeidsmarkedsøkonomi
 • Mikroøkonometri
 • Helseøkonomi
Projects in progress
print friendly format
+47 458 65 972 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling