Pål Børing

Forsker 2
background / education
  • Cand.oecon., samfunnsøkonom, Universitetet i Oslo
Professional interests
  • Utdanningsøkonomi
  • Arbeidsmarkedsøkonomi
  • Varighetsanalyser
  • Hasardmodellering med uobservert heterogenitet
Projects in progress
print friendly format
(+47) 413 05 854 Kompetanse og omstilling
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling