• Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling
  • Normann, Håkon Endresen; Scordato, Lisa; Solberg, Espen; Thune, Taran Mari; Koch, Per M.; (2022) Målrettede samfunnsoppdrag i Norge. (95). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Kaloudis, Aris; Aspelund, Arild; Koch, Per M.; Lauvås, Thomas Andre; Mathisen, Marius Tuft; Strand, Øivind; Sørheim, Roger; Aadland, Torgeir; (2019) How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis. 6 s.87-102 i Entrepreneurship education and its impacts. (144). Rapport. Norwegian University of Science and Technology.
  • Kaloudis, Aris; Koch, Per M.; (2004) De næringsrettede instituttenes rolle i det fremtidige innovasjonssystemet. (200). Rapport. NIFU.
  • Hauknes, Johan; Koch, Per M.; (2003) Learning two coins one-side-trick: Interaction of social science and policy -– On the importance of policy learning. (18). Rapport. STEP-gruppen.
  • Hauknes, Johan; Koch, Per M.; (2003) Two coins –one side or Two sides– one coin? Socio-economic research in policy making – An essay on policy learning. (29). Rapport. STEP-gruppen.
  • Aanstad, Siri; Koch, Per M.; (2003) Goodnip - Good Practices in Nordic Innovation Policies. Part 3: Nordic innovation policy measures, documents and government structures. (456). Rapport. NIFU.
  • Broch, Marianne; Aanstad, Siri; Koch, Per M.; (2002) Nye virkemidler for innovasjon – hva gjøres i andre land?. (137). Rapport. STEP-group.
  • Aslesen, Heidi Wiig; Broch, Marianne; Koch, Per M.; Solum, Nils Henrik; (2001) Technopolis RCN Evaluation: User Oriented R&D in the Research Council of Norway. (192). Rapport. STEP-gruppen.