Ragnar Alne

Forsker 2
expertise
 • Mikro- og paneldataanalyse
background / education
 • 2021– Forsker ved NIFU
 • 2016–2021: Stipendiat, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
 • 2014–2016: Mastergrad i samfunnsøkonomi, Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen
 • 2007–2009: Bachelor of Arts in Economics, Hunter College, New York City, NY
Professional interests
 • Utdanningsøkonomi
 • Velferdsøkonomi
 • Arbeidsmarkedsøkonomi
 • Anvendt mikroøkonometri
Projects in progress
print friendly format
(+47) 46613426 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling