Vegard Sjurseike Wiborg

Forsker 2
background / education
 • 2021/2022 Ph.D i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2017 Master in Samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2015 Emner i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2014 Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2013 Emner i statsvitenskap, Universitetet i Salamanca
Professional interests
 • Arbeids- og utdanningsøkonomi
 • Formel modellering
 • Kvantitative metoder (innholdsanalyse, causal analysis, eksperimenter)
Projects in progress
print friendly format
(+47) 922 57 756 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling