Vibeke Opheim

Administrerende direktør
expertise
 • Sosiologisk og økonomisk utdanningsteori
 • Effekter av økt lærertetthet
 • Likestilling i et barneperspektiv og voksenperspektiv
 • Studiefinansiering: utforming og policy
 • Sammenheng mellom ressurser og læringsresultater i grunnopplæringen
 • Kvantitative metoder
background / education
 • 2008: Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 1999: Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo
Professional interests
 • Kvalitet, innhold og likestilling i barnehagen
 • Sammenhenger mellom lærertetthet og elevenes læringsutbytte
 • Matematikkundervisning på småskoletrinnet
 • Likeverd (equity) i utdanningssystemet
 • Studiefinansiering, opptak og tilbakebetaling av studielån
 • Overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet
 • Livslang læring i arbeidslivet
print friendly format
(+47) 415 53 903 Ledelse
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling