Claes Lampi

Head of Administration
background / education
 • 2002: Master in Political Science, American University of Beirut
 • 1998: Cand. mag., University of Tromsø
print friendly format
(+47) 975 71 898 Administration
 • Academic Publications
 • Other
 • Frøyset, Kari-Marte; Frøyset, Tor Harald; Lampi, Claes; (2016) La om taket - fikk en ny hobby. Intervju.
 • Lampi, Claes (2016) Taktekking. Stilhistorie, metoder og utførelse.. Bevar ditt gamle hus. Fortidsminneforeningen Indre Østfold. Faglig foredrag.
 • Lampi, Claes (2015) Fra arbeidsplass til idrettsplass - om teglverkene langs Hovinbekken. Møte. Kampen historielag. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Lampi, Claes (2014) Hvor ble det av Oslos teglindustri?. Bygningsarbeideren Kronikk.
 • Lampi, Claes (2014) Isolasjon av Hamas skader alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) Leserinnlegg.
 • Lampi, Claes (2014) Tegltak – gjenbruk, vedlikehold og bevaring. Gamle hus – verdt å ta vare på!. Fortidsminneforeningen Østfold. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Lampi, Claes (2014) Hvor ble det av de norske teglverkene?. Teknologihistorisk foredrag ved Norsk Teknisk Museum. Teknologihistorisk gruppe i Tekna. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Lampi, Claes (2012) Norsk historisk teglverksdatabase. Nettsider (opplysningsmateriale).
 • Lampi, Claes (2012) Tegltaket - et unikt håndverksprodukt. De gode hjelperne s.374-375 i Gamle Hus: inspirasjon og mange gode råd. (394). Populærvitenskapelig kapittel/artikkel. Sprossa.
 • Lampi, Claes (2009) Fiscal treatment for non-profit organizations in Norway. Fiscal treatments for non-profit-organisations in Europe. European council for non-profit originations CEDAG. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Lampi, Claes (2007) Momskompensasjon for frivilligheten. Innspillskonferansen Stortinget. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Lampi, Claes (2005) Broer og realiteter. Vårt land Leserinnlegg.
 • Lampi, Claes (2002) The Islamic movement in Sudan: external relations and internal power struggle after 1989. (131). Mastergradsoppgave. American University of Beirut,.
 • Lampi, Claes (2001) Provokasjon og konfliktnivå. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) Leserinnlegg.
 • Lampi, Claes (2001) Hizballahs krigføring. Dagbladet Kronikk.