Silje Maria Tellmann

Senior Researcher, additional position
background / education
 • 2008-2015 Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus PhD
 • 2007-2008 Teknologirådet og De nasjonale forskningsetiske komiteer Førstekonsulent
 • 2007 European University Institute Forskningsassistent
 • 2002-2005 Universitetet i Oslo Cand.polit. (sosiologi)
 • 1998-2001 Universitetet i Oslo Cand. mag.
Professional interests
 • Offentlige utvalg
 • Policystudier
 • Forskerrollen
 • Norsk klimapolitikk
 • Kvalitative metoder, case-studier
print friendly format
(+47) 412 14 556 Higher Education
 • Reports and Working Papers
 • Academic Publications
 • Other