Legers motivasjon for valg av spesialitet under og etter studiet

I våre dager er en lege nesten alltid spesialist, og spesialiteten er en avgjørende del av legeidentiteten. Mange leger opplever nok likevel spesialitetsvalget som noe tilfeldig. Median tid for spesialisering i Norge var i 1997 åtte år etter autorisasjon, og mange skifter spesialitet i løpet av spesialiseringsperioden. Motivene bak det endelige valget av spesialitet kan derfor synes nokså komplekse.

publication details

Title Legers motivasjon for valg av spesialitet under og etter studiet
Category Academic article
AuthorJan Ole Røvik
AuthorOlaf Gjerløw Aasland
AuthorJannecke Wiers-Jenssen
publication year2008
issn0029-2001