Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren

NIFU-rapport 2016:2. Denne rapporten oppsummerer hovedfunn fra prosjektet «Kvalitet og samspill – universitets- og høgskolesektoren og samfunnet », og peker på implikasjoner for politikk og praksis. Prosjektets formål var å: 1. Forbedre kunnskapsgrunnlaget for universitets- og høgskolepolitikken 2. Bidra til kunnskapsoverføring og fungere som en læringsarena for Kunnskapsdepartementet.

publication details

Title Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren
Category Report
AuthorNicoline Frølich
Magnus Gulbrandsen
AuthorAgnete Vabø
Jannecke Wiers-Jenssen
AuthorPer O Aamodt
publication year2016
isbn978-82-327-0166-7
issn1892-2597