Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne

Authors: Kari Vea Salvanes; Rune Borgan Reiling; Astrid Marie Jorde Sandsør.

Journal: Søkelys på arbeidslivet.

Abstract:
Denne artikkelen undersøker virkninger av utdanning som arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatte arbeidsevner. Fra og med 1. januar 2004 ble nedre aldersgrense for å få støtte til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet som arbeidsmarkedstiltak hevet fra 22 til 26 år. Regelendringen gjør det mulig å studere hvilken effekt ordinær utdanning har på arbeidsmarkedsutfall blant unge med nedsatt arbeidsevne, relativt til andre tiltak. Reduksjonen i tilgang til støtte til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet som arbeidsmarkedstiltak førte til en lavere andel i arbeid på mellomlang sikt. Imidlertid viskes denne effekten ut over tid og regelendringen førte ikke til endring i andel i arbeid på lang sikt.

publication details

Title Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne
Category Academic article
AuthorKari Vea Salvanes
AuthorRune Borgan Reiling
AuthorAstrid Marie Jorde Sandsør
publication year2018
issn1504-8004