The Norwegian Centre of Excellence Scheme Evaluation of Added Value and Financial Aspects

NIFU-rapport 2010:29. Hovedformålet med evalueringen er å bidra til kunnskap om hvordan SFF-ordningen fungerer og gi grunnlag for å vurdere eventuelle endringer i ordningens rammebetingelser i forkant av neste utlysning. Evalueringens mandat ber om analyser av senterordningens merverdi og hvordan finansieringen fungerer. Vurderingene er basert på intervjuer med berørte aktører (bl.a. sentrenes vertsinstitusjoner), spørreskjema til de 21 SFFene og 18 ”SFF-finalister” fra forrige søknadsrunde (2006), samt diverse bakgrunnsdokumentasjon og nasjonal statistikk.

publication details

Title The Norwegian Centre of Excellence Scheme Evaluation of Added Value and Financial Aspects
Category Report
AuthorLiv Langfeldt
AuthorSiri Brorstad Borlaug
AuthorMagnus Gulbrandsen
publication year2010
isbn978-82-7218-696-7
issn1504-1824