Kunnskapens pris – regnskapets time? Iverksetting av mål- og resultatstyring i norske universiteter

NIFU-rapport 2004:05. Med denne rapporten publiserer NIFU STEP Nicoline Frølichs doktorgradsavhandling om iverksetting av mål- og resultatstyring ved norske universiteter. Avhandlingen ble forsvart for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen i april 2002. Arbeidet var finansiert av et universitetsstipend ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

publication details

Title Kunnskapens pris - regnskapets time? Iverksetting av mål- og resultatstyring i norske universiteter
Category
Nicoline Frølich
publication year2004
isbn82–7218–489–3
issn1504-1824